Jump to content

Lukki-kirjastot - Lukki-biblioteken (Karkkila, Lohja-Lojo, Vihti)

Cover for John Deweyn estetiikka
Isbn: 978-95-2345-716-4
Publisher: Gaudeamus
Category:

Accessible since: October 2021

E-book

John Deweyn estetiikka

Minkälainen kokemus on esteettinen kokemus? Pragmatismin klassikoihin lukeutuvan John Deweyn (1859-1952) mukaan ei enempää eikä vähempää kuin kokemusten kokemus, jossa mielikuvitus, tunteet ja havaitseminen yhdistyvät ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi.

John Deweyn estetiikka -teoksessa luodaan monipuolinen katsaus Deweyn käsityksiin estetiikasta ja asemoidaan ne osaksi hänen kokemusfilosofiaansa. Estetiikassaan Dewey purkaa raja-aitoja taiteen ja muun inhimillisen todellisuuden välillä sekä pyrkii yhdistämään ihmiselämän naturalistiset ja kulttuuriset ulottuvuudet. Esteettisen kokemuksen siemenet ovat luonnossa, siinä rytmisessä vuorovaikutuksessa, joka kuvastaa kaikkien eliöiden suhdetta ympäristöönsä. Esteettinen kokemus onkin Deweylle luonnossa havaittavan liikkeen ja muutoksen huipentuma.

Teos johdattelee lukijan samalla estetiikan ja taideteorian ajankohtaisten keskustelujen äärelle. Kirjan keskeisiin teemoihin kuuluvat kirjallisuusestetiikka, kirjallisuuden tiedollinen merkitys, arjen esteettisyys, julkisen taiteen yhteiskunnalliset ulottuvuudet sekä nykymusiikin estetiikka.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone